Arbeidsorganisaties opereren in een complexe omgeving. Ze kunnen alleen succesvol zijn als hun werknemers gedurende hun hele loopbaan en in elke levensfase gezond en vitaal aan het werk zijn. In de moderne werkomgeving staan de thema’s rondom vitaliteit meer dan ooit centraal. Met de Wet, Werk en Zekerheid, dragen werkgevers een grotere verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid van hun werknemers. De vergrijzing van de beroepsbevolking dwingt organisaties werknemers vitaal te houden. Daarnaast is veranderen de norm geworden. Geen baan meer voor het leven, maar werk voor het leven. Wie niet fit is, valt af. Dat geldt voor bedrijven, maar ook voor werknemers.

Bedrijven en organisaties die werken aan de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar dan ook direct de vruchten van.
Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeids-productiviteit. Workkit is de specialist in het screenen van de balans tussen belasting en belastbaarheid. Verstoring van de balans is de belangrijkste reden waarom werknemers uitvallen of het arbeidsproces verlaten. Wie investeert in de vitaliteit en inzetbaarheid van de werknemers ziet dit direct terug in een hogere productiviteit en lagere verzuimkosten. Maar hoe doe je dat nou?

Workkit werkt middels een 4-stappenplan strategisch aan het bevorderen van de gezondheid op de werkvloer.

1 screenen van werknemers en organisatie

2 vertaling van knelpunten naar oplossingen

3 opstellen van concreet toekomstbestendig vitaliteitsplan

4 uitvoeren van interventies gericht op het bevorderen van gezondheid (preventief en curatief)

Hoe kan een werkgever zijn of haar werknemers fit en vitaal houden? Voor een serieus antwoord op deze vraag is een nulmeting nodig. Iedere werknemer is anders, heeft andere sterke- en aandachtspunten als het gaat om vitaliteit en inzetbaarheid.
Echter vrijwel iedere werknemer zal pas echt stelselmatig ander gedrag vertonen als hij/ zij intrinsiek gemotiveerd is. Blijvende verandering komt van binnenuit. Vanuit intrinsieke motivatie kan doelgericht worden gewerkt aan structurele verbetering van de vitaliteit en inzetbaarheid van de medewerker.

Workkit vertaalt, met een persoonlijke aanpak, de gevonden knelpunten naar een concreet actieplan en zorgt ervoor dat dit in uw organisatie wordt ingebed. Afgestemd op uw organisatie worden interventies aangeboden gericht op het managen van gezondheid en het verminderen van verzuim. Workkit werkt samen met de beste professionals om zo een optimaal resultaat te bewerkstelligen. Geen overhead kosten en overbodige werknemers op de loonlijst, maar maatwerk door gerichte inzet van specialisten.