De WORK-SCAN is de eerste stap richting een gedegen en gedragen vitaliteitsbeleid. Om duurzame inzetbaarheid in te bedden in de organisatie worden de gevonden individuele knelpunten geanalyseerd en omgezet naar een adviesplan op maat. De uitwerking van mogelijke verdiepende onderzoeken, interventies en vervolgstappen maakt duidelijk wat uw organisatie nodig heeft.

Maak gezondheid bespreekbaar

Presteren uw werknemers op de toppen van hun kunnen? Werken ze bevlogen en met passie? Is er een juiste balans tussen belasting en belastbaarheid?

Workkit geeft antwoord op (onder andere) deze vragen om zo nog meer uit uw organisatie te halen.

Dit geeft een goede indicatie van de gezondheid van de werknemer.
Naast het berekenen van risicofactoren op het gebied van vitaliteit en balans tussen steun en stressoren kan ook worden bepaald of iemand een verhoogd verzuimrisico heeft of een afnemende productiviteit.

Altijd de onderste steen boven

Met onder andere een gevalideerde vragenlijst en een screeningsgesprek brengt Workkit de knelpunten van uw organisatie in kaart en helpt u zo uw organisatie weer te laten stralen.

De WORK-SCAN richt zich op werkgerelateerde factoren en de drie belangrijkste oorzaken van een verminderd werkvermogen, namelijk; de mentale fitheid, de fysieke gesteldheid en de leefstijl van de werknemer. Op detailniveau wordt aangegeven welke factoren een positief of negatief effect hebben op het werkvermogen.

Leren van elkaar

De individuele scores kunnen worden omgezet naar een groepsrapportage. Hiermee kunt u in één oogopslag zien hoe uw organisatie het doet op het gebied van werkvermogen ten opzichte van andere organisaties. Ook kunnen bijvoorbeeld verschillende afdelingen binnen een bedrijf met elkaar vergeleken worden. Dit biedt aanknopingspunten voor een gericht gezondheidsbeleid.

Naast het berekenen van risicofactoren op het gebied van vitaliteit en balans tussen steun en stressoren kan ook worden bepaald of iemand een verhoogd verzuimrisico heeft of een afnemende productiviteit.