In 2015 hebben we samen gewerkt aan een analyse van een afdeling bij een grote zorginstelling gericht op het Duurzaam Inzetbaar houden van werknemers. De samenwerking verliep uitermate prettig. Carien zit vol energie, is enthousiast, praktisch, kan goed luisteren en is betrouwbaar. Ze werkt methodisch en onderbouwt haar werkwijze met wetenschappelijke literatuur. Dit heeft er toe geleid dat we een bruikbaar adviesrapport hebben opgesteld en van daaruit ook gezamenlijk de interventies hebben mogen uitvoeren. Opdrachtgever en werknemers waren zeer positief over het plan van aanpak en het uiteindelijke resultaat. Iedereen die vragen heeft omtrent Arbeid en Gezondheid adviseer ik daarom Workkit in te schakelen.

M. Koopman
Adviseur Arbeid en Gezondheid

Als manager van een transportbedrijf heb ik de hulp van Workkit ingeschakeld vanwege een hoog verzuimpercentage. Er werd zeer grondig gewerkt. Valkuilen van onze organisatie kwamen bovenwater en middels concrete acties zijn we nu op de goede weg naar een gezonder en vitaler bedrijf. Hiervoor wil ik Carien en haar team enorm bedanken! De verschillende specialisten hebben uitstekend werk verricht.

A. Biemans
(Beleids)adviseur HR

Ik heb Carien in de Master Arbeid en Gezondheid leren kennen als een betrokken collega (van Avans Hogeschool) met vernieuwende ideeën en een uitstekende persoonlijke presentatie. Tijdens de Masteropleiding combineerde ze die elementen in de presentatie van haar Innovatieplan, door op een pakkende en originele wijze haar toekomstvisie voor Arbeid en Gezondheid te laten zien. En bij een visie blijft het niet, Carien heeft de stap gezet naar een eigen adviesbedrijf waarmee ze wil bijdragen aan meer werkplezier en minder verzuim. Daarnaast hebben Carien en ik samen een artikel gepubliceerd in het tijdschrift Physios (“Preventie en behandeling van werkgerelateerde aandoeningen”), het schrijfproces verliep op vlotte wijze. Kortom, ze weet een divers publiek te boeien (studenten, lezers, opdrachtgevers) en zal ongetwijfeld op het terrein van gezondheidsmanagement effectief te werk gaan.

Dr. H.J. Bieleman
Associate Lector Arbeid&Gezondheid

Als Manager HRM van een vervoersregisseur heb ik Carien gevraagd om een Preventief Medisch Onderzoek onder het personeel uit te voeren. Daarnaast heb ik gevraagd mee te denken over een gezondheidsplan voor de medewerkers in deze organisatie. Carien is een zeer prettige persoonlijkheid. Zij kan heel goed luisteren en weet op die manier precies waar de klant behoefte aan heeft. Na een gedegen onderzoek binnen onze organisatie, is zij met zeer waardevolle aanbevelingen gekomen om het ziekteverzuim terug te dringen, maar ook vooral de medewerkers te helpen gezonder te leven, waardoor zij energieker en ook tevredener naar het werk komen. Ook bij de uitvoering van de aanbevelingen heeft Carien het bedrijf verder geholpen op een deskundige en aangename manier.

Marijn van den Oudenhoven