Workkit vertaalt de gevonden knelpunten naar een concreet actieplan en zorgt ervoor dat dit in uw organisatie wordt ingebed. Afgestemd op uw organisatie worden interventies uitgevoerd gericht op het managen van gezondheid en het verminderen van verzuim. Door gericht de beste professionals in te zetten bent u verzekerd van efficiënt maatwerk voor een scherpe prijs.

Iedere organisatie zou vitaliteit moeten opnemen in strategie en beleid om zo de duurzame inzetbaarheid van mens en organisatie te waarborgen. Alleen onderzoek of regelmatige voorlichting is niet voldoende. Strategische inbedding is cruciaal. Het is zaak werknemers actief te betrekken bij verandering in gewenst gedrag, met een duidelijke focus op vitaliteit. Dit vergroot niet alleen de kans dat werknemers zelf ook met vitaliteit aan de slag gaan.

Het is de enige manier om te waarborgen dat medewerkers zich blijvend committeren. Workkit vertaalt de gevonden knelpunten naar een concreet actieplan en zorgt ervoor dat dit in uw organisatie wordt ingebed. Afgestemd op uw organisatie worden interventies aangeboden gericht op het managen van gezondheid en het verminderen van verzuim. Samen werken we toe naar een structurele verbetering.

Werk & welbevinden

Het is bewezen dat werk in zijn algemeenheid goed is voor je gezondheid. Normaal gesproken zijn de voordelen van werken groter dan de risico’s. Helaas komt het vaak voor dat werk en het welbevinden niet in balans zijn. De oorzaak hiervan kan ook bij het werk liggen. Veranderingen aanbrengen in processen, werkplekken of organisatie kan van grote waarde zijn voor het weer in balans krijgen van de belasting en belastbaarheid.

Voorbeeld interventies
Werk(plek) aanpassingen, Organisatie coaching, Kennis & Professionele vaardigheden training, Workhealth

Mentale fitheid

Het is niet altijd makkelijk flexibel en veerkrachtig om te gaan met de veranderingen om ons heen. Wanneer werknemers een hoge druk ervaren op hun werk zal dit tot uitdrukking komen in een toename van stressklachten. Mensen die langdurig overbelast zijn, kunnen steeds moeilijker herstellen. Een afnemende vitaliteit kan een voorstadium zijn van uitval op het werk en zal mogelijk gepaard gaan met productieverlies.

Voorbeeld interventies
Burnout begeleiding, Individuele coaching, Persoonlijk leiderschap, Mindfull werken, Vitaliteit

Fysieke gesteldheid

Wie lichamelijk fit is, is doorgaans alerter en gelukkiger, zowel privé als op het werk. Een slechte houding, passiviteit of te weinig afwisseling in taken zijn vaak de aanleiding voor het ontstaan van fysieke problemen. Veel werknemers halen zelfs hun pensioen niet omdat ze hun werk fysiek niet meer aankunnen. Tijd dus om uw medewerkers aan het bewegen te krijgen. Ook met lichamelijke ongemakken zijn er voldoende mogelijkheden.

Voorbeeld interventies
Persoonlijk fitplan, Fysio-interventies,
Fit bedrijf

Leefstijl

Het behoeft nauwelijks uitleg wat de relevantie is van een gezonde leefstijl. Het is bekend dat de belangrijkste welvaartsziektes van deze tijd het gevolg zijn van een ongezonde leefstijl. Ongezond gedrag wordt ook in verband gebracht met meer ziekteverzuimdagen en kan op de lange duur tot meer ernstige gezondheidsproblemen en dus ook langdurig verzuim leiden. Door op tijd in te grijpen bij mensen die een ongezonde leefstijl vertonen kan verzuim voorkomen worden.

Voorbeeld interventies
Leefstijl coaching, Bioritme, Stoppen met roken, Techno stress, Fitbrein, Gezonde voeding